PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I OBRADU PRIRODNIH MATERIJALA